Vastgoed en Bouwrecht

Bij problemen of vraagstukken omtrent het vastgoed kunt u denken aan de koop/verkoop van een woning, projectontwikkeling, geschillen omtrent de aanneming van werk, het bouwrecht en problemen tussen buren (waaronder overlast, grensgeschillen, erfdienstbaarheden en verjaringskwesties). Wij kunnen u bijstaan wanneer er een discussie ontstaat omtrent de levering van een woning/project of wanneer er bijvoorbeeld gebreken zijn geconstateerd in de woning, wanneer er een discussie ontstaat over meer- en minderwerk tussen een aannemer en opdrachtgever, over tijdige oplevering en de daaraan verbonden boetekosten etc.

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij het opstellen van overeenkomsten, de uitleg van overeenkomsten, advisering bij bouwprojecten, en geschillen tussen buren (waaronder overlast, grensgeschillen, erfdienstbaarheden en verjaringskwesties).

Advocaat:
Willeke van Rooij
Website door TARGET visuele communicatie